Novinky

Metodiky

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí.

ilustrace
Téma
Téma
Období

Celkem 79 stránek pro témata Finanční kontrola

Vydáno

Metodické stanovisko č. 1 k Metodickému pokynu CHJ č. 13 Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů 2021-2027

MF vydalo s účinností od 15.11.2021 metodické stanovisko č. 1 k metodickému pokynu CHJ č. 13 Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů pro programové období 2021-2027. Metodické stanovisko reaguje na novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nabyla účinnosti k 1.1.2021. V této souvislosti upravuje přílohu č. 2 metodického pokynu CHJ č. 13, kontrolní otázky k veřejným zakázkám. Dále metodické stanovisko reaguje na schválení Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021.

Vydáno

Stanovisko CHJ č.4/2021 k problematice vykonávání přezkoumání hospodaření ÚSC

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko, jehož předmětem je doporučení, jakým způsobem by měl kontrolor v rámci přezkoumání hospodaření obce dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, ověřovat, zda nedošlo k neoprávněnému užití daňových příjmů přidělených obci ze sdílených daní.

Vydáno

Příručka dobré praxe kontroly finančních prostředků poskytovaných z EU fondů

Příručka dobré praxe navazuje na Metodický pokyn CHJ č. 13 - Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů programového období 2021-2027 a doplňuje existující metodické materiály v řešených oblastech, přičemž přináší věcný pohled na používané postupy a na to, jak je lze efektivně naplňovat.

Vydáno

Metodický pokyn CHJ č. 19 – Řídicí kontrola

Metodický pokyn Řídicí kontrola poskytuje základní informace o smyslu řídicí kontroly a provádí odpovědné osoby požadavky na její řádný výkon a upozornit na odpovědnost, která se s výkonem řídicí kontroly pojí.