Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 25 - Odnětí dotace

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • Legislativa
  • Metodika
  • Centrální harmonizační jednotka
  • Veřejný sektor
  • Harmonizace finančního řízení - metodiky
  • Dotace
  • Finanční kontrola

Odbor Centrální harmonizační jednotka připravil ve spolupráci s dalšími věcnými útvary Ministerstva financí metodický pokyn shrnující postupy odnětí dotace a návratné finanční výpomoci legislativně upravené ustanoveními § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Metodický pokyn je adresována všem organizačním složkám státu poskytujícím dotace v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 rozpočtových pravidel. Metodika si neklade za cíl nahradit metodické materiály poskytovatelů v oblasti řešení nesrovnalostí a kontrolních zjištění. Uváděné postupy jsou shrnuty ve formě doporučení.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější