Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 23 – Metodická příručka: Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

 • Aplikace principu 3E
 • Centrální harmonizační jednotka
 • Finanční kontrola
 • Harmonizace finančního řízení - metodiky
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Legislativa
 • Metodika
 • Veřejná správa
 • Veřejný sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Přezkoumávání hospodaření

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává Metodický pokyn CHJ č. 23 – Metodická příručka: Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků. Cílem této metodické příručky je pomoct přezkoumávajícím orgánům a auditorům, ale také zaměstnanců a zastupitelům územních samosprávných celků, zorientovat se v právní úpravě, která požaduje od územních samosprávných celků aplikaci principů účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.

Příručka mapuje a vysvětluje požadavky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů na dodržování principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků. Součástí příručky je příloha, která obsahuje analýzu ustanovení dalších právních předpisů České republiky, které přímo stanoví požadavky na dodržování principů 3E nebo k dodržování těchto principů vedou.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější