Novinky

Stanovisko CHJ č.3/2021 k problematice předávání informace o závažných zjištěních

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Legislativa
  • Metodika
  • Stanovisko
  • Harmonizace finančního řízení - stanoviska
  • Finanční kontrola
  • Zákon o finanční kontrole
  • Závažná zjištění

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko k problematice předávání informace o závažných zjištěních dle ustanovení § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontrolní orgán má povinnost informovat Ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly. Kontrolní orgán předává informaci Ministerstvu financí elektronicky prostřednictvím Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol nebo ji podle ustanovení § 17e zákona o podpoře regionálního rozvoje zadává do monitorovacího systému Ministerstva pro místní rozvoj, z kterého následně Ministerstvo financí údaje čerpá. Pokud informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol kontrolní orgán do monitorovacího systému nezadává, tak je musí zadat do Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější