Novinky

Příručka dobré praxe kontroly finančních prostředků poskytovaných z EU fondů

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Centrální harmonizační jednotka
  • Finanční kontrola
  • Legislativa
  • Metodika
  • Veřejný sektor
  • Zahraničí EU
  • Harmonizace finančního řízení - metodiky
  • Harmonizace finančního řízení

Příručka dobré praxe navazuje na Metodický pokyn CHJ č. 13 - Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů programového období 2021-2027. Příručka má doporučující charakter, přičemž vhodně doplňuje existující metodické materiály v řešených oblastech, přináší věcný pohled na používané postupy a na to, jak je lze efektivně naplňovat.

V příručce jsou uvedeny zejména praktické informace pro řídicí orgány a další subjekty zapojené do implementace operačních programů v rámci programového období 2021-2027 při plánování, výkonu a evidenci kontrol finančních prostředků pocházejících z EU fondů poskytovaných formou dotace, příspěvku, grantu, finančním nástrojem nebo jejich kombinací atp. příjemcům, anebo přesunutých rozpočtovým opatřením organizační složce státu k realizaci projektu, a to včetně národního spolufinancování. U vybraných témat je akcentováno upozornění na rizikové oblasti praxe a pro názornost jsou uváděny příklady dobré nebo špatné praxe.

Příručka dobré praxe, verze 1.0, vydáno dne 30. 6. 2021.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější