Novinky

Pravidla spolufinancování EFRR, ESF+, FS, Fondu pro spravedlivou transformaci, ENRF, AMIF, ISF a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Evropský námořní a rybářský fond
  • Fond soudržnosti EU
  • Legislativa
  • Metodika
  • Podpora ze zahraničí
  • Programové období 2021-2027
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor

Cílem materiálu je stanovit maximální podíly státního rozpočtu, respektive státních fondů, a zároveň minimální finanční spoluúčast příjemců na spolufinancování EU fondů v programovém období 2021-2027. Spoluúčast příjemců je určena dle typu příjemce, jeho činnosti a na základě fondu, ze kterého je projekt financován.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější