Novinky

Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, FST a ENRAF 2021-2027 (s účinností od 1. 1. 2022)

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Legislativa
  • Metodika
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Podpora ze zahraničí
  • Evropský námořní a rybářský fond
  • Fond soudržnosti EU
  • Strukturální fondy
Aktualizováno 13. 2. 2023 12:00
  • Metodické stanovisko č. 1 s účinností od 1. 4. 2023 a Konsolidovaná verze Metodického pokynu

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu a implementace příslušných operačních programů. Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 1316 ze dne 14. prosince 2020. Aktualizovaná verze s účinnosti od 1.1.2022 v sobě zohledňuje vývoj v oblasti implementace programů a změny v oblasti legislativy a metodických dokumentech ČR.

Včetně metodického stanoviska č. 1, s účinností od 1. 4. 2023, kterým dochází k úpravě některých ustanovení.

Konsolidovaná verze zahrnuje změny provedené metodickým stanoviskem č. 1.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější