Novinky

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRAF na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. listopadu 2018)

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

 • Legislativa
 • Metodika
 • Zahraniční sektor
 • Zahraničí EU
 • Podpora ze zahraničí
 • Strukturální fondy
 • Fond soudržnosti EU
 • Evropský námořní a rybářský fond

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů. Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014.

 • Včetně metodického stanoviska č. 1, s účinností od 23. 10. 2020, kterým dochází k úpravě některých ustanovení.
 • Včetně metodického stanoviska č. 2, kterým dochází k úpravě některých ustanovení s účinností od 13.10.2021 a u vybraných ustanovení s účinností od 1. 1. 2022.
 • Konsolidovaná verze zahrnuje změny provedené metodickým stanoviskem č. 1 a metodickým stanoviskem č. 2.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější