Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel)

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Centrální harmonizační jednotka
  • Legislativa
  • Metodika
  • Harmonizace finančního řízení - metodiky
  • Rozpočtová pravidla
  • Veřejný sektor
  • Dotace

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel). Jedná se o doporučující metodický materiál, který dává návod všem poskytovatelům dotací dle rozpočtových pravidel (včetně OSS) pro řádné označení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně, a řádné stanovení tohoto sníženého odvodu (dle zákonem umožněného způsobu).

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější