Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 18 – Manuál pro začínajícího interního auditora v orgánech veřejné správy

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

  • Centrální harmonizační jednotka
  • Legislativa
  • Metodika
  • Harmonizace finančního řízení - metodiky
  • Veřejný sektor
  • Finanční kontrola
  • Zákon o finanční kontrole
  • Manuál
  • Interní audit
  • Auditor

Metodický pokyn Manuál pro začínajícího interního auditora v orgánech veřejné správy poskytuje základní informace o pravomocech, povinnostech a postupech interního auditu a přispívá tak ke zvyšování kvality interního auditu v orgánech veřejné správy. Je určen všem osobám, které začínají s výkonem funkce interního auditora v orgánech veřejné správy.

Úlohou interního auditu je systematicky, metodicky a rizikově zaměřeným způsobem hodnotit procesy v orgánech veřejné správy a přispívat k jejich zdokonalování (zlepšování). Metodický pokyn seznamuje začínající interní auditory s legislativními požadavky stanovenými v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a mezinárodními standardy pro výkon interního auditu, zejména standardy obsaženými v Mezinárodním rámci profesní praxe interního auditu, který vydává Mezinárodní institut interních auditorů.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější