Novinky

Metodické stanovisko ke schvalovacím mechanismům dle zákona o majetku státu

odbor 72 - Státní majetek
odbor 72 - Státní majetek

Vydáno

  • Legislativa
  • Metodika
  • Majetek ČR
  • Hospodaření s majetkem státu

Náležitosti žádostí o poskytnutí schválení a předchozího souhlasu Ministerstvem financí podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, při nabývání majetku pro stát a při vybraném nakládání s majetkem státu ve prospěch nestátních subjektů.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější