Novinky

Metodické stanovisko k bezúplatným převodům a přímému prodeji

odbor 72 - Státní majetek
odbor 72 - Státní majetek

Vydáno

  • Legislativa
  • Metodika
  • Převod majetku státu
  • Majetek ČR
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Hospodaření územních rozpočtů
Aktualizováno 1. 9. 2022 8:30
  • Aktualizace dokumentu s účinností od 1.9.2022

s účinností od 1.9.2022

Některé zásady pro nakládání s hmotnými nemovitými věcmi ve vlastnictví státu ve prospěch územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí formou bezúplatného převodu vlastnictví a přímého prodeje při postupu dle § 22 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější