Novinky

Stanovisko CHJ č. 2/2019 k poskytnutí zprávy o výsledku přezkoumání na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Řídicí kontrola
  • Harmonizace finančního řízení - stanoviska
  • Legislativa
  • Zákon o finanční kontrole
  • Rozpočtová pravidla
  • Metodika
  • Přezkoumávání hospodaření
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko ve věci povinnosti poskytnout zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona o svobodném přístupu k informacím přezkoumávajícím orgánem.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější