Novinky

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027 (s účinností od 1. ledna 2021)

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Legislativa
  • Metodika
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Finanční podpora projektů
  • Strukturální fondy
  • Evropský fond regionálního rozvoje
  • Evropský námořní a rybářský fond
  • Evropský rybářský fond
  • Evropský sociální fond

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027 stanovuje závazné postupy pro řídicí orgány a pro ministerstvo financí (Auditní a Platební orgán) pro přípravu a odesílání žádostí o platbu Evropské komisi a účtů. Metodický pokyn pro výkon účetní funkce 2021-2027 je nástupcem Metodického pokynu certifikace výdajů pro programové období 2014-2020. V programovém období 2021-2027 však legislativa EU nepoužívá pojem „certifikace“ a postupy související s žádostmi o platbu a účty přenáší nově na „účetní funkci“. Z toho pramení změna názvu dokumentu.

Metodický pokyn byl vytvořen dle pravidel a postupů Jednotného národního rámce v programovém období 2021-2027, tzn., že byl připomínkován v rámci Pracovní skupiny Metodika i v rámci vnitřního připomínkového řízení Ministerstva financí. Všechny uplatněné připomínky jednotlivých subjektů byly vypořádány a v relevantních případech zapracovány do Metodického pokynu.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější