Novinky

Metodický pokyn finančních toků na období 2021 – 2027 (s účinností od 1.3.2021)

Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, Fondu pro spravedlivou transformaci a ENRF 2021-2027 (s účinností od 1. 3. 2021)

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Legislativa
  • Zahraničí EU
  • Podpora ze zahraničí
  • Metodika
  • Programové období 2021-2027
  • Fond soudržnosti EU
  • Evropský námořní a rybářský fond
  • Strukturální fondy

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu a implementace příslušných operačních programů. Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 1316 ze dne 14. prosince 2020.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější