Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 9 - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro dobrovolné svazky obcí

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

  • Centrální harmonizační jednotka
  • Finanční kontrola
  • Harmonizace finančního řízení - metodiky
  • Hospodaření obcí a krajů
  • Hospodaření územních rozpočtů
  • Legislativa
  • Metodika
  • Řídicí kontrola
  • Veřejný sektor

Ministerstvo financí – odbor 47 Centrální harmonizační jednotka vydává metodický pokyn č. 9 jako doporučující vzor směrnice o finanční kontrole. Směrnice je určena pro dobrovolné svazky obcí, ve kterých řídicí kontrolu vykonávají pouze dvě osoby.

Tato metodická příručka obsahuje dvě vzorové směrnice. První je určena dobrovolným svazkům obcí, které nevykonávají veřejnosprávní kontrolu. Druhá je určena dobrovolným svazkům obcí, které veřejnosprávní kontrolu vykonávají.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější