Novinky

2020

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí - rok 2020.

ilustrace
Téma
Téma
Období

Aktualizováno

Stanovisko k závažným zjištěním z vykonaných finančních kontrol

Ministerstvo financí v rámci své metodické činnosti vydává stanovisko, které upřesňuje povinné subjekty, které mají povinnost předkládat informaci o závažných zjištěních, předmět informace o závažných zjištěních, termín a způsob jejich předložení.