Novinky

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

 • Evropský fond regionálního rozvoje
 • Evropský sociální fond
 • Fond soudržnosti EU
 • Legislativa
 • Metodika
 • Programové období 2014-2020
 • Zahraničí EU
 • Zahraniční sektor
 • Evropský námořní a rybářský fond
 • Podpora ze zahraničí
 • Strukturální fondy
Aktualizováno 27. 8. 2020 10:00
 • Metodické stanovisko č. 2 k Metodickému pokynu certifikace, příloha Formulář A verze k 15.11.2019
 • Metodické stanovisko č. 3 k Metodickému pokynu certifikace k 1.10.2020

s účinností od 1. listopadu 2019

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (dále jen „Pokyn“) stanovuje postupy certifikace výdajů Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 i s finálním Pokynem Evropské komise pro členské státy k sestavování, kontrole a schvalování účetní závěrky (EGESIF_15_0018-02) a Pokynem Komise pro členské státy k odňatým částkám, částkám získaným zpět, částkám, jež mají být získány zpět, a částkám, které nelze získat zpět (EGESIF_15-0017-02).

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější