Novinky

2019

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí - rok 2019.

ilustrace
Téma
Téma
Období

Aktualizováno

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (dále jen „Pokyn“) stanovuje postupy certifikace výdajů Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020.