Novinky

Stanovisko CHJ č.1/2018 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci agendy GDPR

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • GDPR
  • Interní audit
  • Legislativa
  • Metodika
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  • Harmonizace finančního řízení - stanoviska
Aktualizováno 14. 1. 2021 17:30
  • Stanovisko CHJ č. 1/2018 bylo k 21.9.2018 aktualizováno
  • Aktualizace stanoviska

Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka zaznamenal rozdílný přístup orgánů veřejné správy ke jmenování interních auditorů pověřencem pro ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V zájmu zajištění výkonu finanční kontroly včetně interního auditu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vydává Centrální harmonizační jednotka následující stanovisko.

Stanovisko bylo dne 14. ledna 2021 aktualizováno. Byla doplněna vazba na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a upřesněna role interního auditora při nakládání s osobními údaji.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější