Novinky

Stanovisko CHJ č.1/2018 k problematice možného pověření interního auditora funkcí pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci agendy GDPR

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • GDPR
  • Interní audit
  • Legislativa
  • Metodika
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  • Harmonizace finančního řízení - stanoviska
Aktualizováno 26. 9. 2018 8:45
  • Stanovisko CHJ č. 1/2018 bylo k 21.9.2018 aktualizováno

Stanovisko bylo dne 21. září 2018 aktualizováno.

Odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka zaznamenal rozdílný přístup orgánů veřejné správy ke jmenování interních auditorů pověřencem pro ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V zájmu zajištění výkonu finanční kontroly včetně interního auditu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vydává Centrální harmonizační jednotka následující stanovisko.

Stanovisko bylo dne 21. září 2018 aktualizováno. Doplněno bylo podrobnější zdůvodnění, proč jsou funkce interního auditora a pověřence pro ochranu osobních údajů neslučitelné. Dále bylo stanovisko doplněno o informaci, že neslučitelnost funkcí se nevztahuje na obce do 15 000 obyvatel, které dle zákona nahradily interní audit přijetím jiných opatření podle § 29 odst. 6 zákona o finanční kontrole a organizační složky a příspěvkové organizace, u kterých zřizovatel nahradil funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly podle § 29 odst. 5 zákona o finanční kontrole.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější