Novinky

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRF 2014 – 2020 (s účinností od 1.11.2018)

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

 • Zahraniční sektor
 • Legislativa
 • Zahraničí EU
 • Podpora ze zahraničí
 • Metodika
 • Programové období 2014-2020
 • Fond soudržnosti EU
 • Evropský námořní a rybářský fond
 • Strukturální fondy
Aktualizováno 6. 6. 2022 9:30
 • Publikace Metodického stanoviska č. 1 s účinností od 23.10.2020
 • Publikace Konsolidovaná verze Metodického pokynu a Metodického stanoviska č. 2 s účinností od 13.10.2021 resp. od 1.1.2022
 • Publikace Konsolidovaná verze Metodického pokynu a Metodického stanoviska č. 3 s účinností od 1.9.2022
 • Úprava stránky

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů. Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014.

Včetně metodického stanoviska č. 3, s účinností od 1. 9. 2022, kterým dochází k úpravě některých ustanovení.

Konsolidovaná verze zahrnuje změny provedené metodickými stanovisky č. 1, 2 a 3.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější