Novinky

Metodický pokyn finančních toků na období 2014 – 2020 (s účinností od 1.11.2018)

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. listopadu 2018)

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Legislativa
  • Zahraničí EU
  • Podpora ze zahraničí
  • Metodika
  • Programové období 2014-2020
  • Fond soudržnosti EU
  • Evropský námořní a rybářský fond
  • Strukturální fondy
Aktualizováno 6. 11. 2020 11:30
  • Publikace Metodického stanoviska č. 1 s účinností od 23.10.2020

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů. Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014.

Včetně metodického stanoviska č. 1 s účinností od 23. 10. 2020.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější