Novinky

Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014 – 2020

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

 • Evropský fond regionálního rozvoje
 • Evropský námořní a rybářský fond
 • Evropský sociální fond
 • Fond soudržnosti EU
 • Legislativa
 • Metodika
 • Podpora ze zahraničí
 • Programové období 2014-2020
 • Strukturální fondy
 • Zahraničí EU
 • Zahraniční sektor
Aktualizováno 12. 3. 2019 12:45
 • Metodické stanovisko č. 1 s účinností od 1.4.2019

s účinností od 1. listopadu 2018

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 stanovuje postupy certifikace výdajů Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 i s finálním Pokynem Evropské komise pro členské státy k sestavování, kontrole a schvalování účetní závěrky (EGESIF_15_0018-02) a Pokynem Komise pro členské státy k odňatým částkám, částkám získaným zpět, částkám, jež mají být získány zpět, a částkám, které nelze získat zpět (EGESIF_15-0017-02).

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější