Novinky

Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb.

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

  • Legislativa
  • Metodika
  • Veřejný sektor
  • Monitorování a řízení veřejných financí
Aktualizováno 3. 11. 2021
  • Zveřejněn - Metodický pokyn (verze 2.0)
  • Zveřejněn - Metodický pokyn (verze 2.1)
  • Odstranění neaktuální verze souboru platné do 31. 1. 2020 - Metodický pokyn (verze 2.0)

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k naplnění výkazů, jejichž závazné vzory jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 vyhlášky č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Prováděný zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., vymezuje v § 2 osoby nebo jednotky ze sektoru veřejných institucí (dotčené osoby), které mají povinnost předkládat vybrané údaje o svém hospodaření. Metodický pokyn byl zpracován především s cílem vymezit obsahovou náplň jednotlivých položek výkazů a poskytnout dotčeným osobám návod pro zajištění jednotného a metodicky správného naplnění předmětných výkazů.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější