Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 4 – Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy České republiky

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

  • Centrální harmonizační jednotka
  • Finanční kontrola
  • Finanční správa
  • Legislativa
  • Metodika
  • Rozpočtová pravidla
  • Veřejný sektor
  • Harmonizace finančního řízení - metodiky

Ministerstvo financí vydává Metodický pokyn CHJ č. 4, jehož cílem je stanovit formu a náležitosti podnětu k zahájení řízení o podezření na porušení rozpočtové kázně a nároky na další podklady, které by měly být součástí podnětu. Podnět k zahájení kontrolní činnosti je pro orgány finanční správy zásadní informací a impulzem k zahájení řízení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně, přičemž od jeho kvality se v mnoha případech odvíjí, jestli orgány finanční správy zahájí daňovou kontrolu, anebo díky dostatečnému množství důkazních prostředků rovnou zahájí vyměřovací řízení bez předchozího provedení daňové kontroly.

Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy ČR je určena primárně poskytovatelům veřejné finanční podpory, kteří identifikují podezření na porušení rozpočtové kázně například v rámci své kontrolní činnosti vůči příjemcům této podpory. Svoje využití si najde i u jiných kontrolních orgánů, které mohou v rámci své kontrolní činnosti zjistit podezření na porušení rozpočtové kázně. Jedná se například o Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo Ministerstvo financí.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější