Novinky

Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka
odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Harmonizace finančního řízení - metodiky
  • Legislativa
  • Metodika
  • Veřejný sektor
  • Standard
Aktualizováno 16. 5. 2017 12:00
  • Revidované Standardy s účinností od 1. 1. 2017 (prolink na soubor ke stažení - aktualizace)

Aktuální mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu, které představují doporučený postup při zavádění a řízení finanční kontroly v orgánech veřejné správy podle § 5 zákona č. 320/2001 Sb., je možné stáhnout na stránkách Institutu interních auditorů, nebo přímo na: soubor ke stažení.

Doporučované

Nejčtenější