Novinky

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. srpna 2016)

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Legislativa
  • Metodika
  • Metodický postup
  • Strukturální fondy
  • Programové období 2007-2013
  • Fond soudržnosti EU
  • Evropský rybářský fond

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 (dále také „Metodika certifikace“) stanovuje metodické postupy certifikace výdajů strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu pro programové období 2007-2013, které jsou v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízením Komise (ES) č. 498/2007, v platném znění, dle kterých každá žádost Platebního a certifikačního orgánu Evropské komisi o průběžnou platbu nebo platbu konečného zůstatku musí obsahovat certifikované výdaje.

Aktualizace Metodiky certifikace s účinností od 1. srpna 2016 nově upravuje proces závěrečné certifikace a reflektuje postupy pro uzavírání programů, tj. popisuje postupy a činnosti jednotlivých subjektů a stanovuje jejich harmonogram tak, aby byly dodrženy všechny termíny a pravidla definovaná legislativními předpisy, včetně metodických dokumentů.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější