Novinky

Metodický postup pro vymezení variant řídícího dokumentu (Programové financování)

oddělení 1106 - Programové financování
oddělení 1106 - Programové financování

Vydáno

 • Metodický postup
 • Metodika
 • Programové financování
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 7. 4. 2021
 • drobná úprava textu

V souvislosti s přechodem na vyšší verzi informačního systému Ministerstvo financí odbor 11- Státní rozpočet stanovuje následující varianty řídicího dokumentu.

Varianty řídicího dokumentu:

Informační systém umožňuje vydat řídicí dokument v několika variantách:

  1. základní řídicí dokument
  2. zjednodušený řídicí dokument
  3. základní řídicí dokument s tiskem klasifikace SR
  4. zjednodušený řídicí dokument s tiskem klasifikace SR

Přesto, že se forma a rozsah uvedených dat v jednotlivých variantách liší, všechny varianty obsahují nezbytné náležitosti a jsou z legislativního hlediska rovnocenné. Je na rozhodnutí správce programu, kterou variantu řídicího dokumentu na akci v režimu systémově určených výdajů organizačních složek státu nebo akci v režimu systémových dotací právnickým nebo fyzickým osobám vydá.

U jedné akce je možné varianty u jednotlivých řídicích dokumentů kombinovat. U vydané řídicí dokumentace již nelze zvolenou variantu změnit.

V případě akce v režimu individuálně posuzovaných výdajů nebo individuálně posuzovaných dotací nelze zjednodušený řídicí dokument vydat.

Platnost metodického postupu:

Tento metodický postup je platný dnem vydání.

Dokumenty ke stažení:

Doporučované

Nejčtenější