Novinky

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014 - 2020 (s účinností od 1. srpna 2016)

odbor 55 - Národní fond
odbor 55 - Národní fond

Vydáno

  • Legislativa
  • Metodika
  • Metodický postup
  • Strukturální fondy
  • Fond soudržnosti EU
  • Evropský rybářský fond
  • Zahraničí EU
  • Programové období 2014-2020

Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014-2020 (dále jen „Pokyn“) stanovuje postupy certifikace výdajů Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 i s finálním Pokynem Evropské komise pro členské státy k sestavování, kontrole a schvalování účetní závěrky (EGESIF_15_0018-02) a Pokynem Komise pro členské státy k odňatým částkám, částkám získaným zpět, částkám, jež mají být získány zpět, a částkám, které nelze získat zpět (EGESIF_15-0017-02).

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější