Novinky

Metodika finančních toků a kontroly 2007-2013 (s účinností od 20. dubna 2015)

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s účinností od 20. dubna 2015)

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

 • Strukturální fondy
 • Metodika
 • Dotace
 • Fond soudržnosti EU
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Evropský rybářský fond
 • Legislativa
Aktualizováno 9. 3. 2016 13:15
 • Zveřejněn Metodický dopis MF, který aktualizuje Metodiku finančních toků a kontroly 2007-2013

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 (dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu. Metodika byla vypracována v souladu s právními předpisy Evropské unie a právními předpisy České republiky.

Metodika je rozdělena na 3 části:

 • Část I: Společná ustanovení;
 • Část II: Finanční toky prostředků z rozpočtu EU;
 • Část III: Systém finanční kontroly.

Dokumenty ke stažení

 

 

Doporučované

Nejčtenější