Novinky

Metodický pokyn finančních toků programů 2014 – 2020 (od 1. listopadu 2015)

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. listopadu 2015)

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Legislativa
  • Legislativa EU
  • Metodika
  • Strukturální fondy
  • Fond soudržnosti EU
  • Evropský rybářský fond
  • Dotace
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů. Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější