Novinky

Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014-2020 (s účinností od 1. června 2015)

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Strukturální fondy
  • Metodika
  • Dotace
  • Legislativa EU
  • Fond soudržnosti EU
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Evropský rybářský fond
  • Legislativa

Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014-2020 (dále také „Pokyn“) stanovuje postupy certifikace výdajů a zpracování účetní závěrky za účetní rok pro operační programy spolufinancované z Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020. Stanovené postupy jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, jakož i připravovanými doporučeními Evropské komise, které měly členské státy k datu vydání Pokynu k dispozici.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější