Novinky

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska (s platností od 21.2.2014)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

 • EHP-fondy
 • Norské fondy
 • Zahraničí EHP
 • Zahraniční sektor
 • Metodika
 • Legislativa
 • Zahraniční pomoc
 • Dotace

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska v programovém období 2009-2014 (dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení, kontrole a certifikaci prostředků z finančních mechanismů.

Metodika je rozdělena na 3 části:

 • Část I: Společná ustanovení;
 • Část II: Finanční řízení;
 • Část III: Systém finanční kontroly a certifikace.

Metodika vychází ze stávajících dokumentů a zabývá se základními postupy. Jako taková nemusí být vyčerpávající. Pokud dojde v průběhu implementace finančních mechanismů ke schválení dalších dokumentů, bude Metodika doplněna a aktualizována na základě nových skutečností.

Vzhledem k tomu, že Metodika nemůže zohlednit veškeré postupy, v případech, kdy postup není v Metodice zohledněn, rozhoduje o postupu věcně příslušný náměstek ministra financí.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější