Novinky

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. dubna 2014)

oddělení 5503 - Účetnictví a finanční informace
oddělení 5503 - Účetnictví a finanční informace

Vydáno

  • Strukturální fondy
  • Metodika
  • Dotace
  • Legislativa EU
  • Fond soudržnosti EU
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Evropský rybářský fond
  • Legislativa

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 (dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu.

Aktualizace tohoto dokumentu s účinností od 1. dubna 2014 vychází z dodatečných požadavků Evropské komise k Akčnímu plánu ke zlepšení řídícího a kontrolního systému pro strukturální fondy ČR. Hlavním cílem této aktualizace je minimalizace rizika pozastavení plateb ze strany Evropské komise. 

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější