Novinky

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. dubna 2014)

oddělení 5503 - Účetnictví a finanční informace
oddělení 5503 - Účetnictví a finanční informace

Vydáno

  • Strukturální fondy
  • Metodika
  • Dotace
  • Legislativa EU
  • Fond soudržnosti EU
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Evropský rybářský fond
  • Legislativa

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 (dále také „Metodika certifikace“) stanovuje metodické postupy certifikace výdajů strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu pro programové období 2007-2013, které jsou v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízením Komise (ES) č. 498/2007, v platném znění, dle kterých každá žádost Platebního a certifikačního orgánu Evropské komisi o průběžnou platbu nebo platbu konečného zůstatku musí obsahovat certifikované výdaje.

Aktualizace Metodiky certifikace s účinností od 1. dubna 2014 reflektuje změny provedené v rámci aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností rovněž od 1. dubna 2014. Úpravy obou dokumentů vycházejí z dodatečných požadavků Evropské komise k Akčnímu plánu ke zlepšení řídícího a kontrolního systému pro strukturální fondy ČR. Hlavním cílem těchto aktualizací je minimalizace rizika pozastavení plateb ze strany Evropské komise.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější