Novinky

Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu

Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020

oddělení 5201 - Metodicko-právní podpora AO a OP TP
oddělení 5201 - Metodicko-právní podpora AO a OP TP

Vydáno

 • Audit
 • Auditní orgán MF
 • Finanční kontrola
 • Metodika
 • Veřejný sektor
 • Fond soudržnosti EU
 • Fond solidarity EU
 • Manuál
 • Metodický materiál
 • Metodický postup
Aktualizováno 16. 12. 2016 14:00
 • Aktualizace Metodického pokynu - verze 2 - od 1. února 2016 - Revidované kapitoly (3. Auditní orgán)
 • Aktualizace Metodického pokynu - verze 2.1 - od 1. ledna 2017

Metodický pokyn pro auditní činnosti Auditního orgánu pro programové období 2014-2020 vytváří základní rámec přístupu k auditní činnosti Auditního orgánu v rámci programového období 2014-2020 pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond. Pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy Evropské unie a právními předpisy ČR. Pokyn je vypracován na základě zkušeností Auditního orgánu s činností prováděnou v programovém období 2007-2013. Obsah dokumentu pak bude v odůvodněných případech aktualizován.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější