Novinky

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (účinnost od 1.11.2014)

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Strukturální fondy
  • Metodika
  • Dotace
  • Fond soudržnosti EU
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Evropský rybářský fond
  • Legislativa

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů.

Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější