Novinky

Procesní postup při výkonu veřejnosprávních kontrol od 1. 1. 2014

odbor 17 - Kontrola
odbor 17 - Kontrola

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Metodika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejné finance
  • Veřejný sektor
  • Zákon o finanční kontrole
  • Pokyn MF
  • Systém PIFC
  • Hospodaření s majetkem státu

Dokument již není aktuální.

 


 

Procesní postup při výkonu veřejnosprávních kontrol od 1. 1. 2014 v souvislosti s účinností zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, a v souvislosti dosud nepřijaté novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění

Předmětem úpravy dosud nepřijaté novely je zejména odstranění procesněprávních ustanovení v zákoně č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě, která upravují stejnou nebo obdobnou problematiku jako ustanovení nově přijatého zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolního řádu).

Jde o ustanovení obsažená v §§ 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 a 25 zákona o finanční kontrole.

Dokument ke stažení

 

Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly.

Doporučované

Nejčtenější