Novinky

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu 2007-2013

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Strukturální fondy
  • Metodika
  • Legislativa EU
  • Fond soudržnosti EU
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Evropský rybářský fond

na programové období 2007 - 2013 - s účinností od 1. 9. 2013

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 (dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu. Metodika byla vypracována v souladu s právními předpisy Evropské unie a právními předpisy České republiky.

Metodika je rozdělena na 3 části:

  • Část I: Společná ustanovení;
  • Část II: Finanční toky prostředků z rozpočtu EU;
  • Část III: Systém finanční kontroly.

 

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější