Novinky

Metodický postup k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb.

odbor 29 - Legislativa a právní služby
odbor 29 - Legislativa a právní služby

Vydáno

  • Metodický postup
  • Vyhláška
  • Dotace
  • Veřejný sektor

k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování

Doporučované

Nejčtenější