Novinky

Aktualizovaný Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů - 2013

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

  • Metodika
  • PPP
  • Příprava programů
  • Realizace projektu PPP
  • Soukromý sektor
  • Veřejný sektor
  • Dotace

Na konci roku 2012 Ministerstvo financí aktualizovalo vydaný metodické materiál - Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů. Smyslem této aktualizace byla zejména snaha o zohlednění změn v legislativním prostředí a implementaci zkušeností z PPP projektů v České republice. Pro možnost porovnání obsahu jednotlivých verzí metodik zveřejňujeme jak původní, tak aktualizované verze všech materiálů. Metodiky jsou aktuální k datu vydání (viz titulní strana) a reflektují tak legislativu platnou k tomuto datu. Konkrétní postupy či ustanovení je proto nutné ověřit v platné legislativě.

Dokumenty ke stažení

Zdroj: MF - odb 11 Státní rozpočet, 1105 - odd. Metodika rozpočtování; publikováno 3. května 2013

Doporučované

Nejčtenější