Novinky

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

 • PPP
 • Metodika
 • Legislativa

OBSAH

 • Úvod
 • Shrnutí
 • Část A Stručný přehled etap procesu PPP
  • Etapa 1: Identifikace projektu
  • Etapa 2: Posouzení proveditelnosti
  • Etapa 3: Příprava projektu
  • Etapa 4: Výběr soukromého partnera
  • Etapa 5: Uzavření smlouvy
  • Etapa 6: Řízení a monitorování smlouvy
  • Etapa 7: Ukončení smlouvy
 • Část B Etapy procesu PPP v detailu
  • Etapa 1: Identifikace projektu
  • Etapa 2: Posouzení proveditelnosti
  • Etapa 3: Příprava projektu
  • Etapa 4: Výběr soukromého partnera
  • Etapa 5: Uzavření smlouvy
  • Etapa 6: Řízení a monitorování smlouvy
  • Etapa 7: Ukončení smlouvy
 • Závěr
 • Přílohy
 • Seznam zdrojů
 • Kontakt

Doporučované

Nejčtenější