Novinky

Platební mechanismy projektů PPP

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

 • PPP
 • Metodika
 • Legislativa

OBSAH

 • Úvod
 • Hlavní principy a prvky platebních mechanismů
 • Postup při volbě plateb. mechanismu
 • Základní typy platebních mechanismů PPP
 • Platba za dostupnost
 • Uživatelské platby
 • Platby za užívání
 • Související finanční otázky
 • Závěr
  • Příloha I. - Platební mechanismus a formy PPP projektů
  • Příloha II. – Modelový příklad platby za dostupnost
  • Příloha III. – Příklad výpočtu platby za dostupnost
 • Přehled použitých pojmů
 • Seznam zdrojů
 • Kontakt

Doporučované

Nejčtenější