Novinky

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s platností od 1. července 2012)

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Legislativa
  • Fond soudržnosti EU

s platností od 1. července 2012. Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 (dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu. Metodika byla vypracována v souladu s právními předpisy Evropské unie a právními předpisy České republiky.

Metodika je rozdělena na 3 části:

  • Část I: Společná ustanovení;
  • Část II: Finanční toky prostředků z rozpočtu EU;
  • Část III: Systém finanční kontroly.

Související informace

Zdroj: MF - odbor 55 Národní fond

Doporučované

Nejčtenější