Novinky

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 (s platností od 8. srpna 2012)

odbor 55 - Evropské fondy
odbor 55 - Evropské fondy

Vydáno

  • Fond soudržnosti EU
  • Legislativa

s platností od 8. srpna 2012 do 31. srpna 2013. Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 stanovuje metodické postupy certifikace výdajů strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu pro programové období 2007-2013, které jsou v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízením Komise (ES) č. 498/2007, v platném znění, dle kterých každá žádost Platebního a certifikačního orgánu Evropské komisi o průběžnou platbu nebo platbu konečného zůstatku musí obsahovat certifikované výdaje.

Nahrazena Metodikou certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 (s platností od 1. září 2013).

Zdroj: MF - odbor 55 Národní fond

Doporučované

Nejčtenější