Novinky

Metodické doporučení MF – Způsob vykazování minulého a běžného období v položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty v roce 2012

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

  • Účetnictví
  • Metodika

Ministerstvo financí zveřejňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v návaznosti na zrušení, přesunutí a stanovení několika nových položek s účinností od 1. ledna 2012. Dle pokynů podle zveřejněného metodického doporučení budou upraveny kontroly pro příjem účetních záznamů do CSÚIS. Přesný popis těchto kontrol bude detailně popsán ve verzi č. 20 dokumentu Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS, který bude publikován v návaznosti na toto metodické doporučení.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Metodické doporučení MF – Způsob vykazování minulého a běžného období v položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty v roce 2012 - ke stažení ve formátu PDF (Metodické doporučení - Minulé období) a ve formátu XLS (Vykazování minulého období), publikováno 22. března 2012

Doporučované

Nejčtenější