Novinky

Manuál k jednotnému postupu při hodnocení kvality auditní činnosti zajišťované útvary interního auditu v orgánech veřejné správy (manuál je zrušen)

odbor 17 - Kontrola
odbor 17 - Kontrola

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Metodika
  • Veřejnosprávní kontrola
  • Veřejný sektor
  • Kontrola
  • Zákon o finanční kontrole
  • Etický kodex
  • Výsledky přezkoumání hospodaření
  • Systém PIFC
  • Přezkoumávání hospodaření

Hlavním cílem Manuálu je poskytnout vedení orgánu veřejné správy, vedoucím útvarů interního auditu a interním auditorům pomůcku ke sjednocení přístupu při zabezpečování a zvyšování kvality činnosti útvaru interního auditu.Ministerstvo financí – odbor Kontrola vyvinulo tento předkládaný manuál s ohledem na ekonomickou situaci ve veřejném sektoru a s ohledem na zásadu řádného finančního řízení. Manuál dovoluje zajistit soulad s mezinárodními standardy takovými metody, které snižují náklady zejména na požadavek externího hodnocení.

Manuál zohledňuje Definici interního auditu, Etický kodex a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA vydané Institutem interních auditorů v Mezinárodním rámci profesní praxe IA a řídí se jím postupy při zajišťování a ověřování kvality činnosti IA v orgánech veřejné správy, které jsou ve své činnosti povinny dbát na to, aby byly v souladu se Standardy.

Dokumenty ke stažení

Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly.

 


 

Manuál k jednotnému postupu při hodnocení kvality auditní činnosti zajišťované útvary interního auditu v orgánech veřejné správy č. j. 17/15897/2011 ze dne 1. března 2012 byl zrušen a nahrazen Metodickým pokynem CHJ č. 20 - Metodický pokyn pro hodnocení kvality interního auditu v orgánech veřejné správy.

 

Doporučované

Nejčtenější