Novinky

Manuál k jednotnému postupu při hodnocení kvality auditní činnosti zajišťované útvary interního auditu v orgánech veřejné správy

odbor 17 - Kontrola
odbor 17 - Kontrola

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Metodika
 • Veřejnosprávní kontrola
 • Veřejný sektor
 • Kontrola
 • Zákon o finanční kontrole
 • Etický kodex
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Systém PIFC
 • Přezkoumávání hospodaření

Hlavním cílem Manuálu je poskytnout vedení orgánu veřejné správy, vedoucím útvarů interního auditu a interním auditorům pomůcku ke sjednocení přístupu při zabezpečování a zvyšování kvality činnosti útvaru interního auditu.Ministerstvo financí – odbor Kontrola vyvinulo tento předkládaný manuál s ohledem na ekonomickou situaci ve veřejném sektoru a s ohledem na zásadu řádného finančního řízení. Manuál dovoluje zajistit soulad s mezinárodními standardy takovými metody, které snižují náklady zejména na požadavek externího hodnocení.

Manuál zohledňuje Definici interního auditu, Etický kodex a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA vydané Institutem interních auditorů v Mezinárodním rámci profesní praxe IA a řídí se jím postupy při zajišťování a ověřování kvality činnosti IA v orgánech veřejné správy, které jsou ve své činnosti povinny dbát na to, aby byly v souladu se Standardy.

Dokumenty ke stažení

OBSAH

 • Část A: Definice pojmů
 • Část B: Stanovení požadavků na zajištění kvality činnosti IA a dokumentace
 • Část C: Supervize jako jedna ze součástí interního hodnocení
 • Část D: Prověrka jako jedna ze součástí interního hodnocení
 • Část E: Následná nezávislá validace sebehodnocení jako jedna z metod externího hodnocení
 • Část F: Zásady pro předkládání zpráv z interního a externího hodnocení
 • Část G: Užívání výrazu „Je v souladu se standardy“
 • Část H: Následné kontroly
 • Příloha 1: Seznam použitých pramenů
 • Příloha 2: Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace IA ve veřejné správě
 • Příloha 3: Nástroj 1 – Dotazník pro vedoucího útvaru interního auditu
 • Příloha 4: Nástroj 2 – Dotazník pro vedení orgánu veřejné správy a pro další zainteresované strany
 • Příloha 5: Nástroj 3 – Dotazník pro zaměstnance útvaru IA
 • Příloha 6: Protokol k sebehodnocení a následné nezávislé validaci sebehodnocení

 

Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly.

Doporučované

Nejčtenější