Novinky

Aktualizována Metodika tvorby PAP (vč. příloh č. 1 - 3)

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Metodika
 • PAP
 • Legislativa
Aktualizováno 26. 3. 2012

Metodika tvorby PAP, konečné znění po aktualizaci a opravě 21. června 2012 - stav ke dni 21.6.2012

Opraven výčet vykazujících jednotek v roce 2012 u obcí a příspěvkových organizací na straně 1. V souladu se zněním vyhlášky č. 437/2011 Sb. je ve výčtu uvedeno, že v roce 2012 předávají pouze obce s více než 3000 obyvatel a všechny příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) přesahují ke dni 31. 12. 2010 a současně ke dni 30. 9. 2011 výši 100 mil. Kč.

Důležité:

Příklady na stránkách jsou 20 až 44 konečného znění verze 1.2. Metodiky tvorby PAP po aktualizaci v červnu 2012 zůstávají beze změn

 • Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Metodika tvorby PAP, konečné znění po aktualizaci červen 2012 - stav ke dni 12.6.2012; publikováno 05.01.2012/ aktualizováno: 25.06.2012/14.06.2012/23.03.2012, ke stažení ve formátu Pdf a Word

Metodika tvorby PAP aktualizace a oprava s vyznačením změn - stav ke dni 21.6.2012

Aktualizováno: 25.06.2012/14.06.2012/23.03.2012; Verze: 1.3
Provedené změny spočívají:
- ve formálních úpravách a doplnění informací, všechny změny jsou zvýrazněny modře, červeně očíslovány s ohledem na druh změny (viz Přehled změn)

 • Důležité: Metodika tvorby PAP s vyznačením změn je bez stránek 21 až 44, tzn. bez příkladů, které zůstávají beze změn.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Metodika tvorby PAP - stav ke dni 12.5.2012, publikováno 05.01.2012/ aktualizováno: 25.06.2012/14.06.2012/23.03.2012, ke stažení ve formátu Pdf a Word

-------------------------------------------------

Poznámka: Předpokládaným termínem následující aktualizace Metodiky tvorby PAP je září 2012, po vyhodnocení prvního předání výkazu PAP v červenci 2012

Přehled změn aktualizace Metodiky tvorby PAP, vč. Přílohy č. 3 - stav ke dni 12. 6. 2012

Publikováno: 14.06.2012

Jednotlivé body aktualizace jsou očíslovány v souladu s červenými čísly uvedenými v dokumentu Metodika tvorby PAP s vyznačením změn ke dni 12.06.2012 .

 • Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Metodika tvorby PAP - stav ke dni 12.6.2012, publikováno 14.6.2012, ke stažení ve formátu Pdf a Word

Příloha metodiky tvorby PAP č. 1 – Vazba na analytické účty používané účetní jednotkou

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Příloha metodiky tvorby PAP č. 1 – Vazba na analytické účty používané účetní jednotkou, publikováno 05.01.2012/aktualizováno: 23.03.2012, ke stažení ve formátu Excel

Příloha metodiky tvorby PAP č. 2 – číselník partnerů

Aktualizováno: 23.03.2012; Verze: 1.2
Provedené změny spočívají:
- Aktualizace číselníku partnerů ze dne 23.3.2012 - zrušení nadbytečného řádku v části Nerezidenti pro Českou republiku, kód CZ
- Aktualizace číselníku partnerů ze dne 18.1.2012 - doplnění 4 států (Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Curaçao, Jižní Súdán, Sint Maarten), v tabulce podžluceno. Aktualizace tohoto číselníku bude vždy jednou ročně, v průběhu prvního čtvrtletí)
----------------------------------------------------------------------

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Příloha metodiky tvorby PAP č. 2 – číselník partnerů; publikováno 05.01.2012/aktualizováno: 23.03.2012/18.01.2012, ke stažení ve formátu Excel

Příloha metodiky tvorby PAP č. 3 - PAP s vyznačením nevyplňovaných položek - stav ke dni 12.6.2012

Aktualizováno: 14.06.2012; Verze: 1.2.
Provedené změny spočívají:
-  ve znovuzobrazení partnerů transakce s příznakem P12 v Části IV – nutno vykazovat ve sloupcích s typy změn 451, 458, 459 a 467 Partnera s příznakem P12 u následujících analytických účtů:

 • 02902901 - Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu
 • 02902902 - Ložiska kovových nerostů
 • 02902903 - Ložiska nekovových nerostů
 • 031 - Pozemky
 • 04202901 - Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu
 • 04202902 - Ložiska kovových nerostů
 • 04202903 - Ložiska nekovových nerostů

názvy účtů podžluceny

- v opravě formátování v Poznámkách ke způsobu vyplnění Částí IV, VI a VIII, kde nebyly vidět čísla kódů pro stranu DAL
----------------------------------------------------------------------

Výše uvedené změny tohoto souboru byly provedeny ve verzi 1.1., zveřejněné dne 23. 03.2012, a jsou v souladu s přílohou č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb. vydanou dne 30. prosince 2011 ve Sbírce zákonů.

Důležitá informace:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Aktuální xsd schémata zveřejněná dne 1. června 2012 Kontrolní vazby zveřejněné dne 1. června 2012 SE v souvislosti s touto úpravou Přílohy č. 3 k Metodice tvorby PAP – dokumentu PAP s vyznačením nevyplňovaných položek NEMĚNÍ A MĚNIT NEBUDOU.

----------------------------------------------------------------------

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Příloha metodiky tvorby PAP č. 3 – PAP s vyznačením nevyplňovaných položek, aktualizováno 14. 6. 2012, publikováno 23.03.2012, ke stažení ve formátu Excel

Doporučované

Nejčtenější