Novinky

Pokyn CHJ 3 (pokyn je zrušen)

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Metodika
 • Veřejný sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Etický kodex
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Pokyn MF
 • Systém PIFC
 • Centrální harmonizační jednotka
 • Přezkoumávání hospodaření

Pokyn upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě.

Pokyn CHJ č. 3 je zrušen tímto Metodickým pokynem s účinností od 18.3.2016.


Dokumenty ke stažení

Přílohy

 • Příloha č. 1 – Návrh programu auditu
 • Příloha č. 2 – Vývojový diagram
 • Příloha č. 3 – Dotazník k oběhu účetních dokladů a k prověřování organizačního řádu
 • Příloha č. 4 – Dotazník k rozpočtu
 • Příloha č. 5 – Dotazník k účetním výkazům

 

Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly.

  Doporučované

  Nejčtenější